Els catàlegs del paisatge

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea […]

Què és i què no és?

El Catàleg de paisatge del Penedès:  Aporta informació de gran interès sobre tots els paisatges […]

Principals continguts

La Llei del paisatge de Catalunya, en l’article 11, estableix quins són els continguts mínims […]

Per saber-ne més

Consulta els següents enllaços per saber més sobre les polítiques i els instruments per la […]