Alt Gaià

L’Alt Gaià es caracteritza per un caràcter muntanyós amb un relleu abrupte amb altituds dels […]

Conca d’Òdena

La Conca d’Òdena es caracteritza per un paisatge més o menys planer format per l’erosió […]

Costers de la Segarra

Els Costers de la Segarra es caracteritzen per un conjunt d’espais agraris i forestals distribuïts […]

Delta del Llobregat

Delta del Llobregat

La unitat Delta de Llobregat acull el segon delta fluvial més extens de Catalunya. La […]

Garraf

El Garraf es caracteritza per un relleu abrupte, de naturalesa calcària i color blanc pel […]

Litoral del Penedès

El Litoral del Penedès una faixa de costa baixa densament urbanitzada, amb un continu de […]

Massís de Bonastre

El Massís de Bonastre es caracteritza per l’existència de muntanyes baixes entre les planes de […]

Montmell

Montmell

Foto: Àngela Llop El Montmell es caracteritza per l’existència de serres i turons amb fort […]

Montserrat

Foto: Pere Ramon Montserrat es caracteritza per un relleu abrupte i amb pendent, format per […]

Muntanyes d’Ordal

El paisatge de la unitat es caracteritza per una disposició laberíntica del relleu, sense muntanyes […]