El 30 de juny l’Observatori del Paisatge va lliurar a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya el Catàleg de paisatge del Penedès. En els propers mesos el Departament de Territori farà l’aprovació inicial del Catàleg i el sotmetrà a informació pública, passos previs a la seva aprovació definitiva. Un cop aprovat definitivament, el catàleg estarà disponible al web de l’Observatori del Paisatge.