La web del Catàleg de paisatge del Penedès compleix amb la normativa de protecció de dades (Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i demés normativa vigent i el Reglament UE 679/2016 de protecció de dades).Els usuaris no necessiten facilitar cap tipus de dades per navegar per aquesta web. Si hi participes a través de l’adreça electrònica, el telèfon o els formularis de contacte, el teu nom i adreça electrònica s’incorporaran a una base de dades pròpia del Catàleg de paisatge del Penedès, de la qual l’Observatori del paisatge de Catalunya n’és responsable tant de la seva gestió com del seu tractament, emprant totes les mesures de seguretat requerides per garantir la seguretat d’aquestes dades.

Les dades proporcionades només s’utilitzaran amb l’objectiu pel qual han estat facilitades, és a dir, per respondre un correu electrònic, un formulari de contacte o un formulari de participació i/o consulta que s’hagi enviat. Les dades facilitades mai seran cedides a un tercer. Per donar-te de baixa de la base de dades, només cal que escriguis un correu electrònic a protecciodades@catpaisatge.net amb l’assumpte “Baixa dades web del Catàleg de Paisatge del Penedès”.

L’accés a aquesta web pot implicar la utilització de galetes. Consulta la Política de galetes.