La unitat Delta de Llobregat acull el segon delta fluvial més extens de Catalunya. La major part d’aquest paisatge forma part del Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. El petit fragment inclòs en el Catàleg de paisatge del Penedès es caracteritza pel pas de les infraestructures C-31, C-32 i la línia de ferrocarril de Barcelona a Tortosa, Flix i Lleida i l’existència d’urbanitzacions.

Com a valors d’aquest paisatge destaquen les platges de sorra blanca del Trajo i Covafumada al terme municipal de Sitges.

 

Obre el mapa (2,4Mb)

 

Delta del Llobregat
Urbanitzacions davant la platja de Covafumada. Foto: Observatori del Paisatge