La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea el catàleg de paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials, i d’aquesta manera adopta els principis i estratègies d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge promogut pel Consell d’Europa. 

Els catàlegs del paisatge, són les eines que ens permeten conèixer com és el nostre paisatge i quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de paisatge i no un altre, com evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo. 

Es conceben com unes eines útils per ordenar i gestionar el paisatge des de la perspectiva del planejament territorial. És per aquest motiu que el seu abast territorial es correspon amb el de cadascun dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials: 

  • Alt Pirineu i Aran
  • Comarques Centrals
  • Camp de Tarragona
  • Terres de Lleida
  • Regió Metropolitana de Barcelona
  • Comarques Gironines
  • Terres de l’Ebre
  • Penedès

Els catàlegs integren la consulta pública com a eina per a la implicació de la societat en la gestió i planificació del paisatge. La seva importància també rau en el fet que és a través del procés participatiu es poden detectar els factors més perceptius, identitaris i intangibles del paisatge, factors que difícilment s’identificarien exclusivament des del treball de tècnics especialitzats.