Plana costanera sobre substrat calcari, amb llims i còdols provinents de l’erosió dels  relleus prominents dels voltants. Manté un pendent suau i força uniforme vers el mar, excepte per la presència d’una alineació de turons que aïlla Sitges de la resta i que arriba al mar als penya-segats dels Colls.

La xarxa hidrogràfica no té cursos de cabal considerable. El conjunt de torrents i rieres, sol formar els seus recorreguts excavant les terrasses sedimentàries amb acumulacions d’argila. 

L’activitat agrària, en recessió, es centra en el conreu de cereal, vinya, garrofer i les hortes vora dels nuclis. Les vinyes mantenen una certa presència, especialment a la part alta de la Plana, si bé els marges menys productius es veuen progressivament envaïts pels pins.  

El principals nuclis de població són Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Sitges i Cubelles. En els darrers vint any el sòl urbanitzat ha crescut enormement a la unitat tant en forma de barris en continuïtat amb els nuclis urbans, com en el cas de Sant Pere de Ribes i Sitges, com en urbanitzacions a la perifèria de Vilanova i la Geltrú i sobretot de Canyelles i Cubelles, on els creixements nous de baixa densitat superen de llarg l’extensió del casc urbà. 

La infraestructura viària més important és l’autopista C-32, o corredor del Mediterrani, però també hi ha la C-31, la C-15 i C-15B i el ferrocarril  que segueix la línia de la costa. La urbanització i les noves infraestructures han augmentat força la fragmentació del territori.  

Pel que fa als valors del paisatge destaca el mar com a referent visual de tota la unitat de paisatge. Les platges de sorra daurada i mot fina constitueixen un dels principals trets i recursos del paisatge de la unitat i els trams de costa de penya-segats entre Vilanova i la Geltrú i Sitges són d’especial bellesa.  

Destaquen diversos elements amb valor històric, com per exemple el nucli antic de la Geltrú, el nucli antic de Sitges lleugerament enlairat sobre el mar, l’eixample de Vilanova de finals del XIX, l’assentament de Puigmoltó, l’urbanització històrica de Terramar a Sitges, l’ermita noucentista de Sant Cristòfol, els abundants exemples de construcció amb pedra seca i alguns  masos singulars envoltats de vinyes i claps de pineda.

Obre el mapa (5,6Mb)

Plana del Garraf
Vinya a Vilanova i la Geltrú. Foto: Observatori del paisatge